Co oferuję ?

Małym i średnim firmom oferuję:

Z dziedziny rachunkowości:

 • prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych (KPiR, ryczałt, pełna księgowość),
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS,
 • sprawozdawczość GUS oraz wszelka sprawozdawczość związana z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego (banki, fundusze unijne),
 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości firmy wraz z opracowaniem narzędzi wspierających pracę działu księgowości,
 • przygotowanie sprawozdania finansowego do audytu,
 • księgowość w języku angielskim i francuskim, w tym wszelka pomoc w kwestiach finansowo-księgowych z Państwa zagranicznymi kontrahentami,
 • rachunkowość zarządcza

 

 Z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi:

 • opracowanie regulaminów wynagrodzeń,
 • systemy oceny pracowniczej,
 • badania poziomu satysfakcji pracowników, diagnoza problemów związanych z relacjami w grupie

 

Z dziedziny organizacji przedsiębiorstw:

 • opracowanie systemu kontroli wewnętrznej firmie,
 • doradztwo w zakresie struktury i relacji kompetencji,
 • opracowanie użytecznych aplikacji dla celów zarządzania firmą

 

Nie tylko podatki...

Większość biur rachunkowych ogranicza swe usługi do sporządzania deklaracji podatkowych i bieżącego prowadzenia ksiąg. Jako menadżer z praktyki wiem jak ważne jest umiejętne czytanie danych księgowych dla podejmowania trafnych decyzji menadżerskich. Rachunkowość zarządcza to podstawa dla kierowania rozwojem firmy - właściwa selekcja danych o wynikach już osiągniętych, odpowiednia ich analiza pozwala wyczytać z liczb trendy rozwojowe, możliwości i zagrożenia dla przedsiębiorstwa. Poza bieżącym wypełnianiem obowiązków podatkowych oferuję także pogłębioną analizę Państwa danych i ich interpretację w celu odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące dalszego rozwoju firmy, jak czy podjąć inwestycję, w które produkty inwestować, gdzie można zoptymalizować koszty itp.

SZYBKI KONTAKT

lex-us.biz
Katarzyna Świtling
Toruń
tel.: +48 513 106 797
e-mail: biuro@lex-us.biz