Co oferuję ?

Usługowe prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych (uproszczona i pełna księgowość), rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS, sprawozdawczość GUS oraz wszelka sprawozdawczość związana z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego (banki, fundusze unijne). Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości firmy wraz z opracowaniem użytecznych narzędzi administracyjnych wspierających pracę działu księgowości. Przygotowanie sprawozdania finansowego do badania przez biegłego rewidenta.

Nie tylko podatki...

Większość biur rachunkowych ogranicza swe usługi do sporządzania deklaracji podatkowych i bieżącego prowadzenia ksiąg. Jako menadżer z praktyki wiem jak ważne jest umiejętne czytanie danych księgowych w celu podejmowania właściwych decyzji menadżerskich. Rachunkowość zarządcza to podstawa dla kierowania rozwojem firmy - właściwa selekcja danych o wynikach już osiągniętych, odpowiedni model ich analizy pozwala wyczytać z liczb trendy rozwojowe, możliwości i zagrożenia dla przedsiębiorstwa. Poza bieżącym wypełnianiem obowiązków podatkowych oferuję także pogłębioną analizę Państwa danych i ich interpretację w celu odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące dalszego rozwoju firmy, jak "czy podjąć inwestycję", "czy rozszerzać/ograniczać produkcję", "w które produkty inwestować" itd.

SZYBKI KONTAKT

lex-us.biz
Katarzyna Świtling
tel.: +48 513 106 797
e-mail: biuro@lex-us.biz